strävan efter döden

0kommentarer

"The best things in life come for free"

Vill du leva och dö utan att lämna något efter dig? Vill du minnas som en människa som höll fanan högt, ändrade någons liv, såg efter de svaga och strävade någonstans, eller inte minnas alls?

God gärningar:
Lagar middag åt några av de finaste.
Författar tackbrev till människor som påverkat mitt liv senaste året.

Make a difference. Period.

Kommentera

Publiceras ej